Stefan van der Swaluw

Al sinds mijn vroege jeugd voel ik een sterke drang om kansenongelijkheid, economische uitsluiting en ecologische uitputting te bestrijden. Tegenwoordig spreken we over duurzame ontwikkeling en brede welvaart. Nu en in de toekomst, hier en elders. Meer dan dertig jaar heb ik mij vooral ingezet om ‘elders’ een veiligere, rechtvaardigere, waardigere en duurzamere wereld te bereiken. Daarbij lag de focus op het versterken van de zelfredzaamheid en het eigenaarschap van kwetsbare individuen en gemeenschappen. In dit streven spelen overheden, sociaal-ondernemers en lokale gemeenschapsorganisaties een cruciale faciliterende en verbindende rol.

En al zijn de achterliggende oorzaken soms heel verschillend, in Nederland bestaan vergelijkbare dynamieken als in het zuiden. Mensen die onbedoeld in een positie terecht zijn gekomen waaraan ze zich zonder de hulp moeilijk kunnen ontworstelen. Hele groepen mensen die zich niet gehoord en gezien voelen, de samenleving wantrouwen en zich tegen de muur gezet voelen. Zij zoeken naar een betrouwbare overheid, die ongewenste situaties voorkomt, hen beschermt tegen misstanden, onrechtmatigheid en onrechtvaardigheid, en voor hen zorgt als ze het alleen niet kunnen bolwerken. Als adviseur van KeizersVisser wil ik helpen de overheid en samenleving te verbinden rond sociale cohesie en persoonlijke ontwikkeling.

Sinds 2001 ben ik vrijwel onafgebroken lid geweest van de managementteams van toonaangevende ontwikkelingsorganisaties. Constante factoren in mijn carrière zijn verandermanagement en organisatieontwikkeling. Ik heb organisatie afdelingen opgebouwd en teams aangestuurd, beleid- en uitvoeringsstrategieën ontwikkeld, impact management en monitoringsystemen opgezet, samenwerkingen met partnerorganisaties gevormd en de belangen van doelgroepen behartigd in nationale en internationale fora.

Ik praktiseer ethisch leiderschap, ben analytisch en flexibel in mijn handelingsperspectief, en word vaak een inspirator genoemd in het ontwikkelen van nieuwe concepten en toepassen van innovatieve benaderingen om bestaande en nieuwe problemen op te lossen.

Stefan van der Swaluw | Senior adviseur Keizers & Visser

Stefan van der Swaluw

Adviseur

 

Functies:
Teamleider, Kwartiermaker, Beleidsadviseur, Projectleider, Procesbegeleider, Dagvoorzitter

 

Meer weten over een thema of onderwerp?