Rene van der Lustgraaf 

Ik ben een rustige persoonlijkheid met een grote interesse in en betrokkenheid bij mensen en hun omgeving. Het verbinden en netwerken is een van mijn competenties.

Veel is aan mij gelegen om in samenwerking met anderen in teamverband tot een goed resultaat te komen. Ik ben in staat om met verschillende doelgroepen te communiceren en beschik over de vaardigheden om nieuwe contacten te leggen en deze te onderhouden, zowel binnen als buiten de organisatie.
Het werken met mensen aan de zijkant van de samenleving is mijn grootste motivator; hen helpen bij het denken over en maken van een reëel perspectief.

Gebieden waar ik de afgelopen jaren specifiek ervaring in heb opgedaan zijn;

  • Woonbeleid;
  • Assetmanagement;
  • Arbeidsbemiddeling met een forse afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Participatie en besluitvormingsprocessen;
  • Sociale innovaties;
  • Management.

Als rode draad door mijn activiteiten loopt sociale innovatie. Het opnieuw nadenken en ideeën ontwikkelen voor en in de sociale praktijk heeft mijn warme aandacht. Niet alleen is het idee belangrijk voor mij, maar ook het handen en voeten geven om te komen tot realisatie.  Ik heb gewerkt aan een aantal innovaties met succesvolle afronding; vraagsturing bij werkzoekenden met forse afstand tot de arbeidsmarkt, daar hoort ook de sociale coöperatie bij.
Op het gebied van wonen heb ik meegewerkt aan  woonruimteverdelingssystemen, participatie- en besluitvormingsprocessen. Binnen het cultuurdomein heb me sterk gemaakt voor cultureel ondernemerschap.             

 

Rene van der Lustgraaf

Rene van der Lustgraaf

Adviseur

Focus:
Energiearmoede
Sociaal Domein
Educatie & Onderwijs
Energietransitie
Cultuur 

Functies:
Kwartiermaker, Beleidsadviseur, Projectleider, Procesbegeleider, Beleidscoördinator, Teamleider.

 

Heeft u een vraag?