Ontzorgen op Onderwijshuisvesting

Gemeenten hebben de wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het Primair en Voortgezet Onderwijs. In de praktijk zien wij dat gemeenten door een moeite hebben om dit te realiseren. Dit komt door de combinatie van geringe beschikbaarheid van fulltime functies en een krappe markt van deskundig personeel. Het is daarom moeilijk om een match te maken op invulling van de functie en borging van deze zorgplicht in de gemeentelijke organisatie. Hier kunnen wij u bij helpen. 

Ontzorgen op onderwijshuisvesting

Keizers & Visser kan gemeenten ‘ontzorgen’ bij vraagstukken over maatschappelijk vastgoed en speciaal op het gebied van onderwijshuisvesting. Dat doen wij door in partnerschap met continuïteit in beschikbaarheid en deskundige ondersteuning te bieden. Onderwijshuisvesting is continu in beweging, omdat wetgeving, de vraag binnen onderwijs, lesprogramma’s en maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid ook constant bewegen.  Ontzorgen op onderwijshuisvesting doen wij op verschillende manieren. Dit doen wij bijvoorbeeld op de vlakken van:

  • beleidsontwikkeling
  • planontwikkeling
  • vraagstukken over huisvesting en vernieuwing in didactiek 
  • vraagstukken over duurzaamheid en de energietransitie 
  • de bijkomende taken van de huisvesting van het Primair en Voortgezet onderwijs.

Onze adviseurs kunnen u hier tijdelijk of, indien gewenst, voor langere periode mee helpen. In onze opdrachten sluiten wij altijd aan op de plaatselijke beleidsontwikkeling en bestuurlijke programma’s.

Opdrachten

Ontzorgen op onderwijshuisvesting doen wij door te kijken naar de wensen en eisen van de opdrachtgever, maar wij kijken hierbij ook naar de behoeften en wensen van de gebruikers. Op dit moment bieden wij meerdere gemeenten op dit terrein ondersteuning. In een reactie van één van onze klanten werd de waardering tot uitdrukking gebracht door de uitspraak dat wij voortvarend ‘het gat’ in de organisatie konden invullen.

Wilt u meer weten over maatschappelijk vastgoed en ontzorgen op onderwijshuisvesting, klik dan op het dossier Maatschappelijk voorzieningen. Wilt u een afspraak plannen of persoonlijk contact? Neem dan contact met ons op.