Nieuwe Wet Inburgering: nu al kennis maken met de samenwerkingspartners van straks

Soms lijken dingen zo vanzelfsprekend, terwijl ze dat in werkelijkheid helemaal niet blijken te zijn. De taken en verantwoordelijkheden van een organisatie zijn voor de organisatie zelf zó vanzelfsprekend, dat je bijna zou vergeten dat dit voor de samenwerkingspartners soms helemaal niet het geval is. Dit geldt ook voor gemeentes en de nieuwe Wet Inburgering.

Nieuwe Wet inburgering

Gemeentes bereiden zich op het moment voor op de nieuwe wet inburgering. Deze wet zal, naar verwachting, per 1 januari 2022 in werking treden. De meeste gemeentes zijn al zo ver. Zij zijn dan ook teleurgesteld dat onder meer DUO en het COA hebben aangegeven, dat de oorspronkelijke invoeringsdatum van 1 juli 2021 voor hen niet haalbaar is. Ondertussen wordt hard gewerkt aan de pilots, beschrijving van uitgangspunten, projectplannen, projectgroepen en de inkooptrajecten. Er wordt uitgezocht hoe de maatschappelijke begeleiding vorm kan krijgen. En er wordt besloten welke route de gemeentes gaan kiezen voor de brede intake en de PIP (plan integratie en participatie).

De kloof tussen gemeente en samenwerkingspartners

Er is echter nog wel een kloof te overbruggen tussen de gemeente en haar samenwerkingspartners. ‘Het is ontzettend belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. En om kennis met elkaar te delen over de brede scope.’ zegt adviseur Margit Bouman. Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk integreren én gaan participeren. Gemeentes gaan dat bewerkstelligen door een integraal programma aan te bieden. Hierin moeten inburgering, integratie en participatie zo veel mogelijk parallel lopen. Pas dan kan een resultaat worden behaald waardoor de vergunninghouder binnen drie jaar echt mee gaat doen en zelfredzaam is in onze samenleving.

‘Het valt me op hoe belangrijk het is om hierover als gemeente in gesprek te gaan met de toekomstige samenwerkingspartners’ concludeert Margit. We zien dat sommige medewerkers, van bijvoorbeeld het COA, geen idee hebben welke taak de gemeente, naast de inburgering, ook heeft in het kader van de participatiewet. En andersom geldt datzelfde sommige medewerkers van gemeenten. Zij hebben geen idee wat het COA nu al allemaal doet in het kader van de zogenaamde ‘voorinburgering’ , die wordt georganiseerd voor mensen die in het AZC verblijven.
‘In de Kop van Noord Holland zijn we daarom in gesprek gegaan met het COA. En zien we hoe belangrijk het is om kennis over elkaars rollen en verantwoordelijkheden te delen. Daarna wordt het een stuk gemakkelijker om elkaars werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen. Dit is in het kader van de nieuwe wet heel erg belangrijk en noodzakelijk!’

Meer informatie

Wilt u meer weten over de nieuwe Wet Inburgering, lees dan verder in ons dossier. U kunt natuurlijk ook vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

Margit Bouman referenties aanbestedingstraject psz samenhangende netwerkaanpak projectleiderschap cjg transformatie voorzieningen

Margit Bouman

Oud-collega