POH GGZ Jeugd bij huisartsen in Spijkenisse

Bijna alle huisartspraktijken in Spijkenisse hebben een POH GGZ Jeugd

Op donderdag 6 september 2018 is Milou Thomassen van de FortaGroep begonnen als Praktijk Ondersteuner Huisartsen GGZ Jeugd (POH GGZ Jeugd). Zij wordt ingezet bij de huisartsen M. Saçikirli (Sterrenkwartier) en J.A.M Meijer in Spijkenisse.
Daarmee hebben 13 huisartspraktijken, met 30 huisartsen, de beschikking over een POH GGZ Jeugd, gefaciliteerd door de gemeente Nissewaard. Binnenkort start bij een 14e praktijk eveneens een POH GGZ Jeugd. Bijna alle huisartspraktijken in Spijkenisse zijn dan voorzien. Ook op de kinderpoli van het Spijkenisse Medisch Centrum is een POH GGZ Jeugd werkzaam.

Kwaliteitsimpuls

In maart 2017 is Bert Deuling van Keizers & Visser gestart met de uitrol van de pilot met een POH GGZ Jeugd in de gemeente Nissewaard. In de pilot is de ondersteuning POH GGZ (in de meeste gevallen een orthopedagoog en door de gemeente gefaciliteerd) er voor kinderen en jongeren met psychische klachten. De POH kan een uitgebreide screening doen van de hulpvraag van de patiënt. Daarmee worden veel onnodige doorverwijzingen voorkomen. De meeste patiënten worden begeleid door de POH GGZ Jeugd zelf.
Bovendien heeft de POH GGZ Jeugd veel meer tijd voor het leggen van contact met de JeugdOndersteuningsTeams (JOT’s), met de scholen en met het CJG/JGZ. Daardoor wordt de ondersteuning door verschillende instanties veel beter op elkaar afgestemd.
De huisartsen zijn blij met deze kwaliteitsimpuls in hun praktijken. Dat geldt zeker ook voor de patiënten die door de POH-GGZ Jeugd worden begeleid. Uit een patiënten tevredenheidsonderzoek is naar voren gekomen, dat men het fijn vindt om in de huisartsenpraktijk zelf goede ondersteuning te krijgen.

De cijfers

Maandelijks wordt gemonitord wat er gebeurt met de patiënten van de POH GGZ Jeugd. Hiervoor heeft Keizers & Visser een online monitoringsprogramma ontwikkeld.
Van 1 januari tot en met 30 juni 2018 zijn 222 kinderen/jongeren op het spreekuur van de 7 POH’s geweest. Daarvan is 79% door de POH’s zelf begeleid, 13% is doorverwezen naar de specialistische JGGZ en voor 8% was er geen verdere begeleiding nodig.

Wilt u meer weten over de implementatietrajecten POH GGZ Jeugd en de Monitor POH GGZ Jeugd, klik dan op de links naar de dossiers of neem dan contact op met onze adviseur Bert Deuling via zijn profielpagina of stuur een email naar info@keizersvisser.nl.

Bert Deuling

Adviseur