Nissewaard vol lof over Bert Deuling

Van maart 2017 tot en met juli 2019 is adviseur Bert Deuling werkzaam geweest als projectleider POH GGZ Jeugd bij de gemeente Nissewaard.  De gemeente was zeer tevreden over zijn inzet en werkwijze. nissewaard lof bert deuling

Adviseur Jeugd Linda van der Reiden over Bert Deuling

”Adviseur Bert Deuling van Keizers & Visser is bij de Gemeente Nissewaard werkzaam geweest als projectleider POH GGZ Jeugd. Naar aanleiding van een presentatie, die Bert gaf op een Voor-de-jeugd dag (NJi) over de pilot POH-GGZ jeugd bij de gemeente Friesland, hebben wij als gemeente Nissewaard contact gezocht.

Het is Bert gelukt om, in de periode dat hij bij ons werkzaam was, alle huisartspraktijken in Spijkenisse te voorzien van een POH GGZ Jeugd. Ondanks de drukke werkagenda’s en de (soms) sceptische houding van de huisartsen ten aanzien van de gemeente, heeft Bert het voor elkaar gekregen om een zeer prettige werkrelatie op te bouwen met deze huisartsen op basis van goede werkafspraken en vertrouwen. Daarnaast heeft hij zich ingezet om de juiste instanties te benaderen zodat de huisartsen een weloverwogen keuze konden maken uit een selectie van ervaren psychologen en orthopedagogen.”

Samenwerking  nissewaard vol lof bert deuling

“Voor ons als gemeente is de samenwerking van de POH GGZ Jeugd met de diverse partners in de wijk (denk aan bijvoorbeeld het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg, het wijkteam, etc.) zeer belangrijk. Het faciliteren van ontmoetingsmomenten om deze samenwerking goed van de grond te krijgen nam Bert ook voor zijn rekening. Hij zorgde, naast de fysieke ontmoeting, ook voor een passend en interactief programma.
Tevens hebben de diverse themabijeenkomsten, waarin behaalde resultaten gedeeld werden maar ook ervaringsdeskundigen en onderzoekers aan het woord kwamen, bijgedragen aan de naamsbekendheid van pilot POH-GGZ jeugd zowel binnen onze gemeente als daarbuiten.

Wij als gemeente Nissewaard zijn zeer tevreden over de werkzaamheden die Bert voor ons heeft uitgevoerd. Zijn open houding, kennis, ervaring, flexibiliteit en netwerkvaardigheden zijn in deze pilot van cruciaal belang geweest. Er is een solide basis neergezet waar wij als gemeente verder op kunnen bouwen, nu en in de toekomst.”

 Wilt u meer weten over Bert en zijn opdrachten, klik dan op de foto om naar zijn profiel te gaan. Of klik hier om naar zijn LinkdIn profiel te gaan. 

Bert Deuling

Adviseur