overheidsconsultancy-tekst

Meer regie over taken op afstand in kleinere gemeenten

Opdrachtgever

Een van de kleinere gemeenten in ons land heeft jarenlang gestreden tegen herindeling. Dat is een aantal jaren geleden voorkómen. Daarna heeft deze gemeente veel taken – gedeeltelijk verplicht – uitbesteed, zonder er verder naar om te kijken.

Deze ontwikkeling gaf het college van burgemeester en wethouders en de partners die voor deze gemeente werken, in toenemende mate het gevoel dat men niet meer in control was. Het college van B & W werd zich er van bewust dat de gemeente niet voldoende meebewoog met de veranderende rollen van opdrachtgever, regisseur en dienstverlener.

Onze senior adviseur Gerben Jansen heeft het college van B & W, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie van deze gemeente geholpen met het maken van een sturingsfilosofie, die koerst op de zelfstandige en ook toekomstbestendige gemeente die men wil zijn. Ook adviseerde hij op welke wijze deze filosofie vormgegeven kan worden, inclusief de noodzakelijke maatregelen en investeringen. In de meerjarenbegroting van deze gemeente worden middelen opgenomen om het advies in een passend tempo uit te voeren.

Kleinere gemeenten kunnen, volgens Keizers & Visser Overheidsconsultancy, in zelfstandigheid hun meerwaarde laten zien in excellente dienstverlening, regie op maatschappelijke processen en een nabij lokaal bestuur. En als ze partners taken laten uitvoeren op een manier die past bij de gemeente voor wie ze werken, wat om bewuste en zichtbare sturing vraagt.

Graag vertellen wij u wat dit voor úw gemeente kan betekenen. Bijvoorbeeld omdat u herindeling wilt of heeft voorkómen en onderkent dat de gemeente dan nog niet klaar is. Of omdat u verder wilt professionaliseren. Een afspraak hierover is zo gemaakt door middel van een bericht aan info@keizersvisser.nl of telefonisch via 085-4010688.

Gerben Jansen (1969) is een ervaren senior adviseur van Keizers & Visser Overheidsconsultancy. In uiteenlopende gemeenten verspreid door Nederland bekleedde hij managementfuncties in alle gemeentelijke domeinen en heeft hij gewerkt als loco-gemeentesecretaris. Hij was eerder werkzaam als plaatsvervangend hoofd Communicatie bij een uitvoeringsorganisatie van het Rijk en op een tweetal ministeries als (senior) communicatieadviseur.


Onze adviseur Gerben Jansen
Lees hier zijn volledige profiel.