Interimmanagement decentralisaties Welzijnsorganisaties

Als gevolg van de decentralisaties moeten welzijnsorganisaties zich ook heroriënteren op hun taken en rol voor de maatschappij. In dat kader hebben wij voor welzijnsinstelling in een grote gemeente het interim management verzorgd. Deze gemeente van circa 140.000 inwoners bevindt zich in het zuiden van het land. Onze adviseur Johan Kivits was als leidinggevende verantwoordelijk voor de aansturing van de twee buurtteams van circa 60 uitvoerende medewerkers en de oprichting van nieuwe teams en samenwerkingsverbanden met sociaal cultureel werk en maatschappelijk werk.

Opdrachtgever
Een welzijnsinstelling in een zuidelijke gemeente met ruim 140.000 inwoners.

Werkwijze
Als gevolg van de decentralisaties bevindt ook deze organisatie zich in een proces van heroriëntatie op taken en inzet. Belangrijke elementen daarbij zijn de deelname aan wijkteams en het kunnen vervullen van een centrale rol in de facilitering van burgers die hun eigen oplossingen zoeken. Ook het gezamenlijk met andere maatschappelijke partners, zoals zorgaanbieders, ontwikkelen van nieuwe initiatieven in het kader van collectieve voorzieningen vraagt van de organisatie veel aandacht. In dit perspectief heeft onze interimmanager Johan Kivits gedurende een periode van 14 maanden de welzijnsorganisatie ondersteunt. Met een coachende, en soms directieve, stijl van leidinggeven heeft hij de beide buurtteams in hun ontwikkelingen begeleidt.  Johan heeft door zijn werkwijze, achtergrond in welzijnswerk en jarenlange expertise als interimmanager deze opdracht met succes afgerond.

Resultaat
Door de manier van leidinggeven en de inhoudelijke kennis van zaken is in beide teams uitzicht op de toekomst ontstaan. De gewenste ontwikkelingen hebben zo een boost gekregen. De teams spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van burgers met het oog op hun nieuwe rollen in het sociale domein.

Wilt u meer weten over Johan, zijn werkwijze en zijn opdrachten? Klik dan op zijn foto of klik hier om naar zijn persoonlijk profiel te gaan.

Johan Kivits

Adviseur