Buurtteams zorgen voor samenwerking maatschappelijke partners

Adviseur Johan Kivits kreeg de opdracht om, in de periode december 2015 – oktober 2016, het integraal management van buurtteams in ‘s-Hertogenbosch te verzorgen.  Dit deed hij in opdracht van Welzijn Divers (tegenwoordig Farent).

Buurtteams samenwerking

De buurtteams in ‘s-Hertogenbosch zijn nieuw. In deze teams vindt samenwerking plaats tussen de basisprofessionals van Welzijn Divers, MEE en het maatschappelijk werk van Juvans. Door middel van integraal management en onder de naam ‘Breed Welzijn’ worden de buurtteams aangestuurd. Dit gebeurt door één leidinggevende van één van de drie samenwerkende organisaties. Deze organisaties laten door deze samenwerking zien, dat niet persé fusies nodig zijn om tot werkelijke samenwerking te komen.

De kanteling

Doel van de buurtteams is om in de wijken in de stad een omslag te maken. Die omslag moet leiden tot meer eigen verantwoordelijkheid bij wijkbewoners en terugdringen van het gebruik van individuele voorzieningen. Dit dient zoveel mogelijk te gebeuren in samenwerking met de bewoners.
De buurtteams werken daarvoor nauw samen met andere partners zoals sociale wijkteams, wooncorporaties, GGD, en wijkmanagers. Verder ondersteunen de buurtteams nieuwe initiatieven van bewoners in de wijken.

De uitdaging

De belangrijkste uitdaging voor onze interimmanager was om van de drie samenwerkende organisaties één team te vormen, waarin gezamenlijk wordt gekeken naar de problematiek in de wijk. Centraal daarbij staat dat medewerkers over hun eigen schotten kunnen, mogen en durven kijken en dat niet meer de eigen organisatie centraal staat maar de inwoner met een diversiteit aan vragen. Echte ontschotting dus!

Resultaat
Er is hard gewerkt om bij de buurtteams samenwerking te stimuleren. Daarbij is het gelukt om van het gehele team een eenheid te maken. Met het afsluiten van deze opdracht is het team dan ook klaar voor de toekomst.

Ook met de uitvoering van deze opdracht laat Keizers & Visser zien nadrukkelijk bij de ontwikkelingen in de samenleving betrokken te zijn. Wij doen dat door actief te zijn in lokale overheden, maar ook bij organisaties voor zorg en welzijn. Doordat wij op een andere manier naar beleid en uitvoering kijken, kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan effectievere en kostenefficiëntere inzet van mensen en middelen.

Nieuwsgierig? Neem contact met ons op, graag vertellen wij u hier meer over.

Johan Kivits

Adviseur