Referenties2016-11-03T11:36:36+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Dit schrijft manager Erfgoed Utrecht over Jan Temmink

Karen van der Graaf, manager Erfgoed van Landschap Erfgoed Utrecht, geeft aan zeer tevreden te zijn met de resultaten die onze adviseur Jan Temmink heeft behaald bij het 'vlottrekken' van een aantal belangrijke projecten. Lees verder waarom zij hem van harte aanbeveelt!

Heeft uw gemeente de regie nog in handen?

Is uw gemeente nog zelfstandig? En heeft uw gemeente taken uitbesteed? Wie heeft dan de regie over deze taken en hoe organiseert u dat dan? Lees verder en ontdek hoe onze adviseur Gerben Jansen deze vraag heeft opgepakt.

Coördinator in een veranderproces

Het cluster Inkomen van de gemeente Berg en Dal had een coördinator nodig die een omvangrijk veranderproces moest begeleiden. Belangrijkste taak hierin was om het team zelfstandig te laten functioneren. Namens Keizers & Visser mocht Caspar Rauws deze uitdaging aangaan.

Interimmanagement Sociaal Domein

Voor een gemeente van ongeveer 15.000 inwoners in de regio Arnhem-Nijmegen heeft Keizers & Visser een opdracht ‘Interimmanagement Sociaal Domein’ uitgevoerd. Onze adviseur was verantwoordelijk voor het integraal management van de beleidsafdeling in het sociaal domein.

Kwartiermaker aanpak Laaggeletterdheid

Circa 2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd. Dit heeft vooral impact op het leven van laaggeletterde zelf, maar ook op de samenleving. Onze adviseur Jan Temmink heeft op provinciaal niveau een aanzet gegeven voor een resultaatgerichte aanpak.

Go to Top