overheidsconsultancy-tekst

Missie

Anders denken en kijken

Keizers & Visser wil lokale overheden helpen op een andere wijze te denken over de organisatie van het sociale domein. Anders denken over de manier waarop ze georganiseerd zijn. Maar ook op een andere wijze kijken hoe taken effectiever en goedkoper kunnen worden vormgegeven, passend bij de taak.

Visie

Ondersteuning bij keuzes en afwegingen

De huidige tijd dwingt gemeenten tot een heroverweging en het maken van keuzes. Bezuinigingen, een toenemend aantal taken en in verhouding minder capaciteit in geld en middelen. Tevens is er sprake van een snelle verandering in het denken over de uitvoering van sociaal beleid, de rol van maatschappelijke instellingen daarbij en de wijze waarop gemeenten daaraan sturing geven.

Wij zien dat taken en processen effectiever en goedkoper kunnen worden vormgegeven, zonder dat het ten koste gaat van de dienstverlening aan de burger. Zowel op lokaal niveau als ook in regionaal verband. Keizers & Visser biedt deze ondersteuning vanuit haar ervaring en inhoudelijke en procesmatige expertise. Deze ervaring en expertise worden gebruikt om iedere unieke opdrachtgever te ondersteunen. Ondersteuning in de beleidsvoering, maar ook de wijze waarop dat naar de toekomst georganiseerd kan worden, de procesmatige kant.

Wij bieden daarbij een ander perspectief, wat leidt tot nieuwe beelden en verrassende uitkomsten: een vernieuwende kwalitatief hoogwaardige aanpak en een kostenbesparing.

Contact