Margit Bouman  

De wijze waarop een gemeente invulling geeft aan haar beleid is uniek. Immers bevolkingsaantallen, bevolkingssamenstelling, beleidsdoelen maken hoe een gemeente invulling geeft aan haar beleid. Ik vind het daarom essentieel om in de uitvoering van mijn opdrachten maatwerk te leveren, waarbij ik goed luister naar de wensen van mijn opdrachtgever. De uitdaging voor mij is om daarmee, aangevuld met mijn expertise, beleid te maken, projecten uit te voeren en mijn bijdrage te leveren aan het team waar ik deel van uit maak. Ik vind het daarbij essentieel om samen te werken met anderen om dingen voor elkaar te krijgen, waarbij ik zowel mezelf als anderen steeds voor ogen houdt: ‘Voor wie doen we dit eigenlijk allemaal’, zodat de inwoners en de samenleving als geheel steeds centraal blijven staan bij de oplossingen die worden bedacht en uitgevoerd.

Of het gaat om een opdracht op het gebied van de Wmo, de Participatiewet, de Jeugdwet, de implementatie van een nieuwe wet of om de aansturing van een sociaal team; om duurzame oplossingen te realiseren is integraal werken enorm van belang. Dat geldt zowel binnen de gemeente als met partijen daarbuiten. Ik zoek daarom de oplossingen in de combinaties en de samenhang. Daar word ik enthousiast van en dat geeft mij ontzettend veel energie. Mijn zeer ruime ervaring op het brede terrein van het sociale domein maken dat ik de nodige verbindingen steeds als vanzelfsprekend leg.

Ik ben een optimistisch mens en steek anderen aan met mijn enthousiasme, waardoor ik mensen meekrijg. Samenwerken met (groepen) mensen met uiteenlopende karakters is één van mijn sterke eigenschappen. Van nature besteed ik heel veel aandacht aan wat er om me heen gebeurt. Ik luister, stel mensen vragen, lees, maak aantekeningen over belangrijke (knel)punten. Terwijl ik zoveel informatie verzamel, richt ik me op wat belangrijk is. Uiteindelijk beginnen de oplossingen vorm aan te nemen in mijn hoofd. Tot slot selecteer ik, afhankelijk van de situatie en samen met de mensen met wie ik samenwerk, het beste plan uit mijn lijst met opties en voer dat uit.

Daarbij streef ik er steeds naar dat mijn tijdelijke inzet een structureel effect heeft. Ik vind het belangrijk om bij elke opdracht niet alleen iets (tijdelijk) te brengen, maar ook iets achter te laten. Als ik weer vertrek blijft een deel van mijn kennis achter, doordat ik mijn kennis en manier van werken heb overgebracht op de collega’s die bij de desbetreffende gemeente voor de continuïteit op langere termijn zorgen.

Heeft u een vraag?