Maaike Luttik

Tijdens mijn studie sociologie is mijn interesse gewekt voor sociale ongelijkheid. Hoe komt het dat de ene persoon veel meer kansen heeft in onze samenleving dan de ander? Deze ongelijkheid kan op vele gebieden zijn, bijvoorbeeld onderwijs, arbeidsmarkt of gezondheid. Dit zijn weerbarstige onderwerpen die zich niet makkelijk laten oplossen. Sterker nog, ondanks de inspanningen van de overheid om bijvoorbeeld onderwijsachterstanden te verkleinen, zijn de verschillen de afgelopen dertig jaar groter geworden.

Ik vind het belangrijk om werk te doen met maatschappelijke relevantie. Om te zien dat er daadwerkelijk wat is veranderd en dat ik daar mijn steentje aan heb bijgedragen. Daarnaast vind ik het interessant om zowel inhoudelijk als procesmatig meedenken met een opdrachtgever. Puzzelen aan complexe processen.
Vertrekpunt van mijn werkwijze is dat ik werk vanuit dat wat er al is, dat waar organisaties of inwoners waarde aan hechten. In plaats van te werken vanuit het probleem, zoals we doorgaans doen, start ik bij de wens voor de toekomst en benut daarbij wat er al aanwezig is. Dit doe ik met oprechte interesse in de organisatie en/of opdrachtgever en door het voortdurend stellen van vragen. Door te onderzoeken wat er al werkt, komt er verandering op gang.

Recent heb ik projecten uitgevoerd op het gebied van Passend Onderwijs, samenwerking jeugdzorg en onderwijs, meldcode huiselijk geweld, (generatieve) armoede, voor- en vroegschoolse educatie, praktijkondersteuning jeugd.

 

Maaike Luttik

Adviseur