Jur Marringa

Ik werk graag in het publieke domein en dan vooral bij gemeenten. De lokale overheid is het meest betrokken bij de inwoners. Of zal dat in ieder geval moeten zijn. De lokale overheid heeft veel taken om de samenleving goed te laten functioneren, zowel in het sociale als het fysieke domein. Ik heb affiniteit met beide domeinen. Als generalist werk ik graag op strategisch en tactisch niveau aan ingewikkelde vraagstukken. Mijn politieke en bestuurlijke ervaring zijn goed te gebruiken in de samenwerking met de beslissers en het management. Daarbij gebruik is de golden cirkel van Simon Sinek als middel om rollen en fases duidelijk te maken. Ook voor mijzelf! Het gaat daarbij om het besef waarom we dingen doen of willen: de bedoeling. 

Ik werkte de afgelopen jaren bij een plattelands gemeente in het Sociaal Domein. Mijn taken waren onderwijsbeleid, sport en cultuur. Maar ook het accommodatiebeleid en onderwijshuisvesting. 
Met inwoners en verenigingen werkte ik aan een project om de accommodaties beter te laten functioneren, door een betere samenwerking en clustering. Met acht voetbalverenigingen werkte ik aan een gezamenlijke beheersstichting voor de sportaccommodaties. En met kinderen, ouders en organisaties voor onderwijs en kinderopvang maakt ik een Visie op het Kind. Liefst werk ik buiten het gemeentehuis samen met inwoners en organisaties aan nieuwe modellen van eigenschap en verantwoordelijkheid. Ook werkte ik aan de huisvesting van arbeidsmigranten en deed ik mediatontrajecten. De noodzaak om in het gemeentehuis veel beter samen te werken is voor mij volstrekt duidelijk. Dat is dé opdracht voor gemeenten in deze tijd. 

In 2021 en 2021 werkte ik voor de Regionale Energie Strategie aan een aantal projecten in de Regio Rivierenland. Trots ben ik op de start van de Energiebank Rivierenland, een regionale organisatie voor de aanpak en het voorkomen van energiearmoede. 

Jur Marringa

Adviseur

Focus:
Energiearmoede
Sociaal Domein
Educatie & Onderwijs
Energietransitie

Functies:
Kwartiermaker, Beleidsadviseur, Projectleider, Procesbegeleider, Beleidscoördinator, Teamleider.

 

Meer weten over een thema of onderwerp?