ZonMW subsidiemogelijkheid voor jeugdig perspectief

ZonMW heeft, speciaal voor gemeenten, een subsidieoproep geplaatst om perspectief te bieden voor de jeugd met MDT (maatschappelijke diensttijd)-organisaties. In dit nieuwsbericht vertellen wij meer over de regeling.

Binnen en buiten gemeenten wordt gesproken over de gevolgen van het coronavirus op jeugdigen. Hierin wordt benadrukt dat de gemeenten,  juist ook voor deze doelgroep, een rol moeten spelen in het bieden van perspectief. De ideeën hiervoor zijn misschien in uw hoofd of de hele afdeling al rond gegaan, maar de uitwerking van een initiatief of project kost tijd en geld. Tijdens de huidige subsidieronde ‘Perspectief voor de jeugd met MDT’ kunnen door de gemeente initiatieven worden aangedragen om de maatschappelijke effecten van corona onder jeugdigen te bestrijden. Hierbij is het van belang dat jongerenparticipatie gestimuleerd wordt, maar natuurlijk wel met het in acht nemen van de RIVM-richtlijnen. Dit betekent enerzijds dat jeugdigen betrokken worden bij de opzet van het initiatief dat maatschappelijke impact creëert. Anderzijds doen jongeren iets voor een ander en werken zij aan talentontwikkeling.

Deadline aanvragen subsidie

Per initiatief of project wordt een bedrag van maximaal €50.000 beschikbaar gesteld. Het aan te vragen bedrag wordt berekend aan de hand van het totaal aantal deelnemende jongeren, met een bedrag van €500,- per jongere. Aanvragen kunnen tot vrijdag 12 maart 2021, 12.00 uur ingediend worden. Meer informatie over deze subsidieoproep van ZonMW vindt u hier.

Hulp nodig of meer informatie ontvangen?

Keizers & Visser kan een bijdrage leveren in de aanvraagprocedure en uitvoering van het initiatief of project. Wilt u meer weten over de mogelijkheden of heeft u advies nodig?  Schroom niet om te vragen naar de mogelijkheden binnen uw gemeente. Onze adviseur Bert Deuling helpt u graag verder.

Bert Deuling

Adviseur & projectleider