Jan Temmink stelt zich voor!

Sinds juli 2016 werkt Jan Temmink bij Keizers & Visser. Jan is een zeer ervaren senior adviseur en projectleider met een grote sociale betrokkenheid. Bijna al zijn werkzaamheden hebben direct betekenis voor mensen. Hij geniet er van als hij ziet hoe mensen met passie en betrokkenheid voor en met elkaar bijdragen aan elkaars welbevinden of de directe woon- of leefomgeving.

Jan Temmink stelt zich voor

Sinds 1 juli 2016 werk ik bij Keizers & Visser als senior adviseur. Na het grootste gedeelte van mijn leven in het oosten van het land te hebben gewoond, ben ik vervolgens in Monnickendam gaan wonen. Inmiddels woon ik sinds 2013 samen met mijn vrouw in Doorn. Na mijn opleiding aan de sociale academie in Enschede, ben ik eerst enkele jaren werkzaam geweest als maatschappelijk werker. Daarna was ik onder andere manager, wethouder en adviseur bij verschillende bureaus.

Mijn werkzaamheden hadden en hebben (bijna) altijd direct betekenis voor mensen. Het kan gaan om laaggeletterdheid, maatschappelijke voorzieningen, samenwerking in de jeugdzorg, krimp of leefbaarheid. Ik geniet ervan als ik zie hoe mensen met passie en betrokkenheid bezig zijn om samen bij te dragen aan elkaars welbevinden of de eigen leef- en woonomgeving.

De rode draad in eigenlijk alle functies die ik heb gehad, is wel verbinding. Verbinding van mensen, middelen en voorzieningen. Als ik daar nu op terugkijk, is dat eigenlijk nooit zozeer een bewuste keuze geweest, maar zit dat mij waarschijnlijk in de genen en/of heb ik het van huis uit meegekregen.

Waarom de keuze voor Keizers & Visser

In de jaren voordat ik bij Keizers & Visser ben komen werken, heb ik bij enkele bureaus gewerkt die voornamelijk voor andere sectoren werken. Ik wilde werken bij een bureau dat vooral in het sociale domein actief is. Maar ik wilde er ook een goed gevoel bij hebben. Daarom heb ik voordat ik bij Keizers & Visser begon, gesproken met een aantal mensen. Mensen die inmiddels mijn collega’s zijn. Dat gaf me (en geeft nog steeds) het gevoel dat we het met elkaar het bureau Keizers & Visser willen zijn. Met alle – soms ook lastige – zaken die daarbij horen. Een mooi voorbeeld van het ‘samen bureau zijn’ is de wijze waarop junior adviseurs worden betrokken, ingewerkt en ook uitgedaagd kritisch te zijn.

Ambities

Ik streef ook voor de komende jaren naar een goede balans tussen privé en werk. Door de jaren heen heb ik ervaren dat ik alleen dán ook echt betrokken ben. Dat is voor mij de basis om als adviseur echte betekenis te kunnen hebben in de opdrachten die ik doe.

Daarnaast heb ik de ambitie om een bijdrage te leveren aan het slimmer gebruiken van maatschappelijke voorzieningen, en dan vooral het vastgoeddeel. Naar mijn mening kan daar slimmer mee worden omgegaan, door meer uit te gaan van de functies (zoals zorg, welzijn, cultuur en onderwijs) en minder van de ‘stenen’.

En wat zijn jouw ideeën voor de toekomst?
Ik wil niet, om maar eens een Twents spreekwoord te gebruiken, ‘te veel missen in het voren lezen’. Niet alles valt volgens mij vooraf te organiseren. Het leven is voor een deel ook meebewegen met wat gebeurt!
Als ik echter naar de opdrachten kijk waar ik mee bezig ben of ben geweest, dan heb ik daar wel ideeën over. Twee voorbeelden:

1. Maatschappelijke voorzieningen
Ik bedoel hiermee het brede scala aan voorzieningen (waaronder voor zorg, welzijn, cultuur en onderwijs) en dan zowel mensen als gebouwen. Veel gemeenten laten hier kansen liggen omdat er ambtelijk en bestuurlijk geen afstemming en samenhang is. Mede daardoor staan gebouwen grote delen van het jaar leeg. Financiën worden ondoordacht ingezet. En beslissingen worden veelal alleen genomen voor de korte termijn. Los nog van de financiën, draagt het op de langere termijn ook niet bij aan een leefbare samenleving. Het geluid van meer ambtelijke en bestuurlijke afstemming zal ik blijven uitdragen. Hetzelfde geldt voor de (lokale) afstemming tussen gemeente en maatschappelijke organisaties (woningcorporatie, onderwijs en zorg-/welzijnsinstelling).

2. Laaggeletterdheid
Onlangs ben ik begonnen als kwartiermaker Laaggeletterdheid in de provincie Gelderland. Ik ben geschrokken van het feit dat anno 2017 in Nederland 1 op de 9 Nederlanders (16 – 65 jaar) moeite heeft met lezen en schrijven. Daarvan is 65% autochtoon. Nu hoeft niet iedereen daar even veel problemen mee te hebben. Maar onderzoek heeft aangetoond dat voor veel mensen waar het hier over gaat, ook geldt dat er sprake is van andere problemen, variërend van schulden, gezondheid tot aan werkeloosheid.

In Nederland wordt er steeds meer vanuit gegaan dat mensen zichzelf kunnen redden. Als je laaggeletterd bent, is de kans groter dat dat moeilijker zal gaan. Daardoor ontstaat er een (nog) grotere kloof tussen mensen die wel en mensen die niet mee kunnen komen en draaien in de maatschappij. Ik maak me daar zorgen over. Als kwartiermaker Laaggeletterdheid ben ik in de gelegenheid om, in overleg met verschillende partijen, hiermee aan de slag te gaan om zo te werken aan het terugdringen van laaggeletterdheid.

Wilt u meer weten over Jan en zijn expertises, klik dan op de foto om naar zijn persoonlijke profielpagina te gaan. Of klik hier om naar zijn LinkedIn profiel te gaan. 

Jan Temmink

Adviseur