Column POH GGZ Jeugd: Inhoudelijke doorverwijzing leidt tot verkorting behandelduur

Als er binnen de huisartsenpraktijk of samenwerkende praktijken een POH GGZ Jeugd aanwezig is, kunnen huisartsen jeugdigen doorverwijzen naar deze praktijkondersteuner. Dit gebeurt als een jeugdige kampt met persoonlijke problemen of met lichamelijke (somatische) klachten, die op GGZ problematiek wijzen.

Intake en verkenning

Deze Praktijkondersteuner GGZ Jeugd voert, na doorverwijzing door de huisarts, een uitgebreide intake uit bij een jeugdige die hier voor het eerst op het spreekuur komt. Met deze intake, ook wel triage genoemd, worden de klachten van de jeugdige uitgebreid in kaart gebracht. Vervolgens wordt samen met de ouders en jeugdige verkend of en welke factoren de klachten beïnvloeden of veroorzaken. Dit kunnen factoren zijn in de leefomgeving van de jeugdige, zoals gezin, woonsituatie en school. Maar er kunnen ook andere factoren meespelen, die nog niet duidelijk naar voren komen. Dit eerste gesprek levert niet altijd direct een duidelijk beeld op. Daarom volgen vaak vervolggesprekken plaats, waarin meer informatie naar voren komt. Hiermee wordt het probleembeeld duidelijker.

Doorverwijzing of zelf behandelen

De POH GGZ Jeugd kan met de informatie uit de intake, en eventuele vervolggesprekken, een schat aan informatie verzamelen. Dit is informatie, die een huisarts zelf vaak niet naar boven kan halen tijdens spreekuren. De praktijkondersteuner GGZ Jeugd schept hiermee een duidelijk beeld over de klachten en of deze zich op emotioneel, gedragsmatig of sociaal gebied bevinden. Deze informatie wordt door huisarts en POH GGZ Jeugd uitvoerig besproken en zo wordt een hulpvraag geformuleerd. Hiermee wordt besloten of de POH GGZ Jeugd zelf kan begeleiden of om de jeugdige door te verwijzen naar een jeugdhulpaanbieder. In de eerste twee gevallen kan de POH GGZ Jeugd door advisering, enkele consulten of intensieve begeleiding de jeugdige helpen. Dit voorkomt onnodige doorverwijzingen naar langdurige specialistische zorg en biedt direct hulp waar dit nodig is. In het laatste geval wordt de verzamelde informatie meegestuurd bij een doorverwijzing naar de jeugdhulpaanbieder.

POH GGZ Jeugd als eerste aanspreekpunt

Het komt, bij doorverwijzing, dan ook steeds vaker voor dat de jeugdhulpaanbieders contact opnemen met de POH GGZ Jeugd. Dit doen zij om de informatie en hulpvraag door te spreken. Hiermee kan de intake door de jeugdhulpaanbieder drastisch worden verkort. Alle benodigde informatie is al beschikbaar een aangeleverd door de POH GGZ Jeugd. De jeugdhulpaanbieder hoeft daarom niet opnieuw het hele proces van triage te doorlopen. Dit is voor de jeugdige zelf heel plezierig. Deze hoeft niet opnieuw zijn of haar hele verhaal te doen. En het zorgt ervoor dat ook sneller met de behandeling van de jeugdige kan worden begonnen.
De POH GGZ Jeugd blijft vanuit de huisartsenpraktijk het doorverwijzingstraject coördineren. Dit zorgt voor een efficiëntere samenwerking met jeugdige, huisarts, ouders en de jeugdhulpaanbieder, maar ook voor één duidelijk aanspreekpunt voor alle betrokkenen.

De POH GGZ Jeugd raakt steeds meer ingebed in de GGZ-keten!

 

Bert Deuling

Adviseur & projectleider POH GGZ Jeugd