About admin

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far admin has created 48 blog entries.

Beheer en exploitatie accommodatie

2016-11-03T10:14:46+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Beheer en exploitatie accommodatie

Opdrachtgever

Een gemeente van circa 32.500 inwoners

Opdracht

Het uitvoeren van een onderzoek naar het beheer en de exploitatie van het zwembad. Het onderzoek moet inzicht verschaffen in het doelmatig en doeltreffend beheren en exploiteren van het zwembad en de daarbij mogelijke toekomstscenario’s. De vraag was om een vergelijking te maken binnen en tussen de scenario’s, waardoor een objectieve en zorgvuldige afweging over de toekomst van het zwembad kon worden gemaakt.

Werkwijze

Om voor het zwembad een op maat gesneden analyse op te kunnen stellen met betrouwbare conclusies en aanbevelingen, was het van belang om inzicht te hebben in de specifieke situatie van het zwembad en de omgevingsfactoren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aantal dimensies, waaronder het organisatieprofiel, marktpositie, marktontwikkelingen, financiën en personeel en organisatie. Een belangrijk aspect hierbij is de huidige en gewenste bestuurlijke invloed van de gemeente op beleid en uitvoering. Voor het inventariseren van deze dimensies is gebruik gemaakt van de door Keizers & Visser ontwikkelde en in de praktijk met succes beproefde ‘Meetlat’. Deze biedt zowel cijfermatig als inhoudelijk een stevige basis voor de analyse. De benodigde informatie wordt niet alleen door desk research verkregen, maar ook door het afnemen van interviews met ‘de stakeholders’ en het gezamenlijk invullen van de ‘Meetlat’.

Resultaat

Door het toepassen van deze methodiek is het mogelijk ‘verbindingen’ te leggen binnen en tussen de dimensies en weten we de betrokkenen te ‘binden’ aan een juiste oplossing voor de toekomstige invulling van het zwembad. De bevindingen van het onderzoek zijn met de gemeente besproken.

Onze adviseurs

Roel Lueks & Vincent Peters

Beheer en exploitatie accommodatie2016-11-03T10:14:46+00:00

Interimmanagement welzijnsorganisatie

2016-11-03T10:14:46+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Interimmanagement welzijnsorganisatie

Opdrachtgever

Een welzijnsinstelling in een gemeente van ruim 140.000 inwoners.

Opdracht

Ook Welzijnsorganisaties moeten zich als gevolg van de decentralisaties heroriënteren op hun taken en rol voor de maatschappij. In dat kader hebben wij voor welzijnsinstelling in een gemeente van circa 140.000 inwoners het interim management verzorgd. Onze adviseur heeft leiding gegeven aan twee verschillende teams van uitvoerende welzijnswerkers.

Werkwijze

Als gevolg van de decentralisaties bevindt ook deze organisatie zich in een proces van heroriëntatie op taken en inzet. Belangrijke elementen daarbij zijn de deelname aan wijkteams en het kunnen vervullen van een centrale rol in de facilitering van burgers die hun eigen oplossingen zoeken. Ook het gezamenlijk met andere maatschappelijke partners, zoals zorgaanbieders, ontwikkelen van nieuwe initiatieven in het kader van collectieve voorzieningen vraagt van de organisatie veel aandacht. In dit perspectief heeft onze interim manager met een coachende en soms directieve stijl van leidinggeven gedurende een periode van ruim 14 maanden de beide teams in hun ontwikkelingen gesteund.

Resultaat

Door de manier van leidinggeven en de inhoudelijke kennis van zaken is in beide teams uitzicht op de toekomst ontstaan en hebben de gewenste ontwikkelingen een boost gekregen. De teams spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van burgers met het oog op hun nieuwe rollen in het sociale domein.

Onze adviseur

Johan Kivits

Interimmanagement welzijnsorganisatie2016-11-03T10:14:46+00:00

Een andere kijk op de zorg- en ondersteuningsvraag van de burger

2016-11-03T10:14:47+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Een andere kijk op de zorg- en ondersteuningsvraag van de burger

lcgw-congres-image

Op 12 en 13 maart 2015 waren wij, Keizers & Visser en Staatshuys, aanwezig op het LCGW congres ‘Burgerparticipatie ontdooit – It giet oan’ te Eernewoude. Centraal stond de deelname van burgers aan de samenleving. Met enkele inspirerende sprekers zoals Cormac Russel (Asset Based Community Development) en Any Lloyd (Child Frendly Leeds) werden de aanwezigen gevoed met verschillende ideeën.

Tijdens het congres hebben wij laten zien dat het anders kan!

Wij hebben een andere kijk op de rol en positie van de burger. De zorgvrager en actieve burger zijn bij ons in de lead. Hij bepaalt wat en wanneer hij zorg en ondersteuning nodig heeft. Om zo ook daadwerkelijk inhoud te kunnen geven aan de termen ‘participatiesamenleving’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘burgerkracht’. Bijkomend voordeel: een forse besparing op de ‘zorgkosten’.

Interactieve applicatie

Keizers & Visser, Staatshuys en FiftyTwoDegreesNorth hebben gezamenlijk een interactieve digitale applicatie ontwikkeld. Door middel van deze applicatie kan de zorgvrager op het moment dat het hem of haar uitkomt, de zorg of ondersteuningsvraag regelen. Geheel interactief en digitaal! Graag laten we dit aan u zien. Klik hier om u aan te melden voor één van de bijeenkomsten in het Staatshuys.

Foto impressie congres

Onderstaand ziet u een foto-impressie van het congres en onze stand tijdens het congres.

lcgw02 lcgw03 lcgw04 lcgw05

Een andere kijk op de zorg- en ondersteuningsvraag van de burger2016-11-03T10:14:47+00:00

Sociaal team Rijnwaarden succesvol van start gegaan

2016-11-03T10:14:47+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Sociaal team Rijnwaarden succesvol van start gegaan

rijnwaarden

Sociaal team gemeente Rijnwaarden

Adviseur Ineke Kalteren van Keizers & Visser werkt als kwartiermaker Sociaal team in de gemeente Rijnwaarden. Het recent opgezette Sociaal team is succesvol gestart en krijgt de nodige publiciteit. Zo diende het als voorbeeld tijdens een VNG bijeenkomst op 29 januari jl. in Arnhem: Rijnwaarden spreekt op VNG meeting, hoe een kleine gemeente het ook redt. Lees meer op de site van de gemeente: artikel website gemeente Rijnwaarden

Interview ‘De Gelderlander’

Daarnaast zijn wethouder mevrouw Belinda Elfrink en interim kwartiermaker Ineke Kalteren van Keizers & Visser geïnterviewd voor ‘De Gelderlander’.

Sociaal team van Rijnwaarden is voorbeeld VNG door Maarten Reith

Met een integrale aanpak wil Rijnwaarden voorkomen dat hulpverleners langs elkaar heen werken

Leden van sociaal team Rijnwaarden zijn geschoold in zowel jeugdzorg als Wmo en participatie

LOBITH – Een vechtscheiding waarbij sprake is van werkloosheid, schulden en sociale problemen, en waarbij de kinderen in de knel dreigen te komen. Het sociaal team van de gemeente Rijnwaarden pakt zo’n situatie integraal aan.

„We willen voorkomen dat meerdere hulpverleners binnen één gezin aan de slag gaan met tegenstrijdige adviezen en zonder dat ze van elkaar op de hoogte zijn wat ze doen”, zegt wethouder Belinda Elfrink van Zorg. „Want zo gebeurde het voorheen. De een vond dat iemand snel aan het werk moest, de ander stelde dat er eerst meer tijd aan opvoeding moest worden besteed, een volgende adviseerde dat iemand eerst aan zijn eigen gezondheid ging werken. Als je drie verschillende adviezen krijgt, doe je uiteindelijk helemaal niets.”

Gemeenten zijn sinds 1 januari verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, participatie en Wmo. Veel gemeenten hebben een soort sociaal team opgericht, dat als taak heeft met inwoners in gesprek te gaan over de zorg en hulp die ze nodig hebben.

De wijze waarop die teams zijn samengesteld en georganiseerd, varieert sterk per gemeente. Rijnwaarden heeft gekozen voor een integrale aanpak, waarbij alle teamleden in principe voor elke situatie ingezet kunnen worden.

„Dat is het model waar alle gemeenten uiteindelijk naartoe willen, maar velen maken eerst een tussenstap en laten teamleden alleen binnen hun eigen specialisatie opereren. Wij zetten het liever in één keer neer zoals we het hebben willen”, zegt Ineke Kalteren, die de opzet heeft bedacht.

Onlangs mocht ze de Rijnwaardense werkwijze toelichten bij een bijeenkomst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daar keken met name de grotere gemeenten op van de stappen die het kleine Rijnwaarden in korte tijd al heeft gezet.

Het sociaal team, dat sinds begin dit jaar operationeel is, bestaat uit acht medewerkers.

Die zijn afkomstig van organisaties op het gebied van jeugdzorg en maatschappelijk werk of werkzaam bij MEE, de Regionale Sociale Dienst of de afdeling Wmo, maar moeten in de praktijk alles kunnen.

„Je weet nooit precies welke problematiek je achter de voordeur tegenkomt als we met iemand in gesprek raken. Daarom hebben onze teamleden allemaal een stevige basisopleiding gekregen over zowel jeugdzorg, Wmo als participatie”, zegt Kalteren. „De teamleden zijn hbo-geschoolde professionals, met hun eigen specialisme, die we omvormen tot generalisten. Dat is een doorlopend groeiproces, waarbij collega’s ook van elkaar in de praktijk leren. Een eerste gesprek bij iemand thuis doen ze daarom altijd als duo.”

Belangrijk in hun aanpak is dat ze zich proberen te richten op wat ergens echt nodig is, zegt Inge Hekker, procesregisseur van het team. „Hulpverleners hebben de neiging om voor anderen in te vullen wat het probleem is en wat er nodig is. Wij hebben het team getraind hoe ze achter de werkelijke vraag kunnen komen.”

De term ‘keukentafelgesprek’ gebruikt ze liever niet. „Dat roept het beeld op van het afvinken van een lijstje op de iPad. Het gaat erom dat je bij iemand thuis samen in gesprek gaat over wat er nodig is. We zien nu al dat dat de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Het team is enorm enthousiast.”

Contact

Sociaal team Rijnwaarden succesvol van start gegaan2016-11-03T10:14:47+00:00

Opening geboortehuis Thorbecke – Staatshuys

2018-06-04T14:23:54+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Opening geboortehuis Thorbecke – Staatshuys

HenkJanMeijer AnkBijleveld RemiegAerts BenKeizers

 

Op 30 oktober 2014 vond de officiële opening plaats van het geheel heringerichte geboortehuis van Thorbecke – Staatshuys aan de Thorbeckegracht te Zwolle. De opening werd verricht door mevrouw drs. A. Bijleveld, Commissaris van de Koning Overijssel, en de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester van Zwolle.

Opening 30 oktober 2014

Na een ingrijpende herinrichting is het geboortehuis van Thorbecke gereed voor gebruik. Op de ‘oude’ fundamenten van het pand is een inspiratieomgeving gecreëerd voor de overheid en maatschappelijke organisaties. Deze inspiratieomgeving wordt ondersteund door de meest moderne faciliteiten om met elkaar te communiceren, echt van deze tijd en multifunctioneel.

Op 30 oktober 2014 vond de officiële opening plaats. Onder het oog van vele bestuurders hebben mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld, Commissaris van de Koning in Overijssel en de heer drs. H.J. Meijer , burgemeester van Zwolle, de openingshandeling verricht. Na de toespraken van Ben Keizers, professor Remieg Aerts, Henk Jan Meijer en Ank Bijleveld was het tijd om op een vernieuwende manier het geboortehuis van Thorbecke te openen. Door middel van een druk op de knop werd Thorbecke tot leven gewekt, waarna hij ook in fysieke zin in zijn geboortehuis terug keerde door middel van een 3D print.

De opening is samengevat in een korte film Opening Staatshuys

Open Huis 31 oktober 2014

Op vrijdag 31 oktober jl. vond in het Staatshuys een Open Huis plaats. Op deze dag hebben vele relaties het geheel vernieuwde pand bezocht. De bezoekers werden rondgeleid, waarbij de verschillende mogelijkheden van het pand en de verbinding tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ werden getoond.

Meer informatie

Aanvullende informatie rondom het Geboortehuis van Thorbecke – Staatshuys, de mogelijkheden en activiteiten vindt u op de geheel vernieuwde website van Staatshuys.

Contact

Opening geboortehuis Thorbecke – Staatshuys2018-06-04T14:23:54+00:00

De Regiegemeente

2016-11-03T10:14:48+00:00

overheidsconsultancy-tekst

De Regiegemeente

zwembad-klein

 

Wat moet, kan en wil een gemeente?

Bezuinigen maakt gemeenten creatief. In economisch betere tijden ontstonden veel activiteiten in de samenleving die door gemeenten werden uitgevoerd en/of gefinancierd. Nu de tering naar de nering gezet moet worden, bezinnen managementteams, directies en colleges zich op de vragen wat ze moeten, willen en kunnen doen als gemeente. Verschillende gemeenteraden roepen om de traditionele kerntakendiscussie. Belangrijke vraag daarbij is wat voor soort gemeente men wil zijn. Een veel gehoord antwoord daarop is momenteel dat men een regiegemeente wil zijn.

De Regiegemeente

Maar wat is een regiegemeente? Regie is volgens de encyclopedische definitie ‘de wijze van uitvoeren van publieke of particuliere werken onder toezicht en voor rekening van de opdrachtgever’. Daarmee is echter nog steeds niet duidelijk waarover een gemeente regie wenst te voeren, hoe dat vorm kan krijgen en misschien belangrijker nog, waarover niet. Deze vragen moeten gemeenten voor zichzelf beantwoorden, want er bestaat niet één vastomlijnd plaatje van wat een regiegemeente doet.

De politieke wens, richting en keuze, de wens van de bevolking, de mogelijkheden en onmogelijkheden van capaciteit en kapitaal van een gemeentelijke organisatie en de bestuurskracht spelen een bepalende rol. Op welke terreinen wil de gemeente de touwtjes stevig in handen hebben en hoe geef je dat vorm? Bij welke zaken wil de gemeente op uitvoerend niveau betrokken zijn en waar volstaat een beleidsmakende en op afstand controlerende rol?

Verrassende nieuwe inzichten!

Keizers & Visser kan dit proces begeleiden. Wij ondersteunen bij het vorm en inhoud geven van de regievoerende gemeente. Gezamenlijk kijken we naar wat een regievoerende gemeente is, wat houdt het in, wat betekent het in de specifieke situatie, hoe is de huidige uitvoering en hoe kan het ook anders in het licht van wat de gemeente en politiek wil.

Onze andere kijk kan tot verrassende nieuwe inzichten leiden!

Contact

De Regiegemeente2016-11-03T10:14:48+00:00

Efficiency en prestatieverbetering door ‘MEETLAT’

2016-11-03T10:14:48+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Efficiency en prestatieverbetering door ‘MEETLAT’

zwembad-klein

Onderzoeksmethode

De Meetlat is een door Keizers & Visser ontwikkelde onderzoeksmethode. Door de uitvoering voor een organisatieonderdeel c.q. delen wordt in beeld gebracht of efficiency en prestatieverbetering door middel van een bedrijfsmatige aanpak (in kwalitatieve en financiële zin) mogelijk is. Gelijktijdig worden mogelijk passende juridische en organisatorische vormen onderzocht.

Uitvoeren Meetlat

De Meetlat start met een profielbeschrijving van het betrokken organisatieonderdeel. Vervolgens worden de volgende vijf dimensies met betrekking tot het organisatieonderdeel geïnventariseerd:

 • Bestuurlijke invloed;
 • Financiën;
 • Personeel en organisatie;
 • (Markt)positie;
 • (Markt)ontwikkelingen.

Per dimensie wordt de score van het te onderzoeken organisatieonderdeel bepaald en zo mogelijk vergeleken met de score van vergelijkbare onderdelen (bedrijven) in de markt of bij andere gemeenten. Het verschil is een maat voor de afstand tot de markt voor het te onderzoeken onderdeel en bepaalt mede de kansrijkheid van een mogelijke organisatiewijziging. Met deze methodiek ontstaat een geobjectiveerd beeld van het onderdeel, zoveel mogelijk gebaseerd op verifieerbare gegevens.

De gegevens worden verzameld door middel van desk research en het houden van interviews met sleutelfiguren van de gemeente en maatschappelijke partners. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het verzamelen van bestaand materiaal, zodat er geen dubbelingen en overbodige werkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast is het van belang om informatie te verkrijgen uit het (maatschappelijk) werkveld, om betrokkenheid en draagvlak te bevorderen.

Analyse

Na inventarisatie van de beschikbare gegevens vindt een analyse plaats van de uitkomsten het desk research, de interviews en de ingevulde Meetlat. Tevens wordt de bestaande situatie aan de gemeentelijke missie, visie en (beleids)doelstellingen getoetst. Op basis hiervan wordt een vertaling gemaakt naar de gewenste situatie en de mogelijke toekomstscenario’s voor de organisatie, de organisatievorm en -inrichting op hoofdlijnen.

Vervolg

Door de resultaten uit de Meetlat wordt inzichtelijk gemaakt of het mogelijk, wenselijk en zinvol is om over te gaan tot wijziging van de huidige organisatie, bijvoorbeeld door verzelfstandiging / privatisering en/of samenwerking met andere organisaties. Op basis hiervan wordt een principebesluit genomen. De volgende stap is de eventuele verzelfstandiging / privatisering of aanpassing van de huidige organisatie. In deze stap wordt het principebesluit uitgewerkt in een besluitdocument waarin alle aspecten van de organisatieverandering specifiek worden uitgediept. Het besluitdocument leidt tot een definitieve go/no-go beslissing.

Contact

Efficiency en prestatieverbetering door ‘MEETLAT’2016-11-03T10:14:48+00:00

Brede steun tweede kamer voor participatiewet

2016-11-03T10:14:48+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Brede steun tweede kamer voor participatiewet

handen-klein

Op 20 februari 2014 zijn de aangepaste voorstellen over de Participatiewet in de Tweede Kamer aangenomen. Voor de uitvoering heeft dat deels consequenties, want de instroom in de Participatiewet zal anders verlopen. Dit stelt gemeenten voor nieuwe overwegingen. Welke gevolgen hebben de veranderingen op termijn en hoe informeren wij onze burgers daarover? Op welke wijze en wanneer zetten de gemeenten hun re-integratie-instrumenten zo optimaal mogelijk in ondanks de beperkt beschikbare middelen? Hoe meten wij de resultaten?

De Participatiewet heeft aanzienlijke raakvlakken met de andere decentralisaties binnen het Sociaal Domein. Ook daarbij spelen informatie, processturing en resultaatmeting een belangrijke rol.

Goede informatievoorziening is cruciaal om informatie uit te wisselen, maar ook om efficiënt te kunnen werken en op basis van analyses beleid te kunnen vormen en verantwoording af te leggen.

Keizers & Visser onderschrijft het belang van een goede informatievoorziening binnen het sociaal domein. Op termijn is het nodig dat deze waar mogelijk gestandaardiseerd wordt, zodat op verantwoorde wijze gegevensuitwisseling mogelijk is. Maar standaarden geven onvoldoende garantie voor het inrichten van de lokaal gewenste informatievoorziening. Om tot een invulling te komen die past binnen de lokale beleidsuitgangspunten zullen gemeenten nog antwoord moeten geven op een aantal vragen, zoals welke informatie noodzakelijk is en wat de rol van de burger daarbij is.

Bent u benieuwd naar deze vragen en hoe u daar een passend antwoord op kunt geven? Kijk dan hier.

Brede steun tweede kamer voor participatiewet2016-11-03T10:14:48+00:00

Werkatelier 25 en 28 maart

2016-11-03T10:14:48+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Werkatelier 25 en 28 maart

Cursus KV-Native_klein (1)

Binnen uw gemeente en regio wordt momenteel veel werk verzet om op tijd klaar te zijn voor de decentralisaties binnen het sociaal domein. Visieontwikkeling, de doelgroepen in beeld brengen en intensief overleg met regiogemeenten en uitvoeringsorganisaties. Ongetwijfeld heeft u al grote stappen gezet, ondanks de onduidelijkheden die nog bestaan over de concrete invulling die de rijksoverheid aan de veranderingen wil geven. Maar, heeft u ook al stilgestaan bij wat deze veranderingen betekenen voor de informatievoorziening?

Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken. Door de decentralisaties op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen, AWBZ/Wmo en de veranderingen in het onderwijs krijgt u te maken met doelgroepen en uitvoeringsorganisaties waar u tot nu geen of slechts een beperkte relatie mee had. Daarnaast vragen de decentralisaties van gemeenten een andere kijk op de manier waarop hun inwoners ondersteund worden. Kernwoorden zoals één gezin, één budget, één regisseur en één loket zijn daarbij leidend.

Impact

Het wordt steeds duidelijker dat de decentralisaties in het sociaal domein grote impact zullen hebben op de manier van werken, en daarmee ook op de informatievoorziening, van gemeenten. Welke informatie heeft u nodig om uw opdracht goed uit te voeren? Hoe gaat u al die informatie ordenen? Hoe regelt u een soepele en verantwoorde gegevensuitwisseling tussen uw gemeente en alle nieuwe partners waarmee u de komende jaren zult gaan samenwerken? En wat betekent dit voor de wijze waarop nu uw informatievoorziening is georganiseerd?

Standaardisatie of lokaal maatwerk?

Met name de gegevensuitwisseling wordt alom gezien als een zeer gecompliceerd aspect van de decentralisaties waaraan tijdig aandacht besteed moet worden. VNG en KING hebben voor de gegevensuitwisseling een standaardisatie aangekondigd maar deze zal niet zomaar voor elkaar zijn. Bovendien zeggen standaarden niets over de lokale wensen om op een goede manier de decentralisaties uit te kunnen voeren.

Werkatelier ‘Decentralisaties en informatievoorziening’

Keizers & Visser heeft samen met Native Consulting een training ontwikkeld voor beleidsmedewerkers I&A en beleidsmedewerkers uit het sociale domein. Gezamenlijk leggen zij vanuit hun eigen gemeentelijke situatie de verbinding tussen informatievoorziening en ICT en de decentralisaties binnen het sociaal domein. Het resultaat is dat u een overzicht heeft van alle acties die moeten gebeuren. U heeft een op uw gemeente toegesneden plan van aanpak en inzicht in de invoeringskosten.

Daarnaast krijgt u antwoord op vragen zoals:

 • Hoe implementeert u “één gezin, één plan, één regisseur” en vroegsignalering?
 • Hoe past zaakgericht werken in een ketengerichte aanpak?
 • Hoe sluiten de decentralisaties aan op de 1-loket gedachte Antwoord©?
 • Welke eisen stelt de wetgeving, zoals Wet Bescherming Persoonsgegevens, WEU, SUWI, GBA/BAG?
 • Hoe vertaalt u de behoeften in uw organisatie naar projecten en de benodigde investeringen?
 • Wat zijn de belangrijkste eisen aan het juiste informatiesysteem?
 • Hoe stemt u de plannen op een effectieve manier af met gemeenten in uw regio?
Meer informatie

Wegens de grote belangstelling wordt De Verkenning op 25 en 28 maart 2014 opnieuw aangeboden. Meer informatie over dit werkatelier vindt u hier.

Werkatelier 25 en 28 maart2016-11-03T10:14:48+00:00

Nieuwsflits: Decentralisaties en informatievoorziening

2016-11-03T10:14:48+00:00

overheidsconsultancy-tekst

Nieuwsflits: Decentralisaties en informatievoorziening

bewegwijzingering-klein

Op vrijdag 29 november 2013 vond een Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats. Eén van de voorstellen die daar werd behandeld betreft het standaardiseren van gegevensuitwisseling binnen het Sociale Domein en het daarvoor inrichten van de ICT-voorzieningen.

Dit voorstel is een concrete uitwerking van de aanbevelingen uit de Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein die KING in opdracht van de VNG heeft uitgevoerd. De verkenning geeft overduidelijk het belang aan om tijdig aan de slag te gaan met het lokaal en regionaal voorbereiden van de informatievoorziening. Of zoals de heer Jan Hamming, burgemeester van de gemeente Heusden en voorzitter van de VNG commissie Werk en Inkomen, het verwoordt:

“Als bestuurder ben ik op verschillende platforms actief betrokken bij de decentralisaties en de samenhang. Veel informatie moet dan voor de burger en zijn/haar ondersteuner toegankelijk zijn. Bovendien willen we als gemeenten regie voeren. Dat kan alleen als we over de gewenste informatie beschikken. Het is belangrijk om daar nu al aandacht aan te geven.”

Keizers & Visser onderschrijft het belang van een goede informatievoorziening binnen het sociaal domein. Op termijn is het nodig dat deze waar mogelijk gestandaardiseerd wordt, zodat gegevensuitwisseling op een verantwoorde manier mogelijk is. Maar standaarden geven onvoldoende garantie voor het inrichten van de lokaal gewenste informatievoorziening. Om tot een invulling te komen die past binnen de lokale beleidsuitgangspunten zullen gemeenten nog antwoord moeten geven op een aantal vragen, zoals welke informatie noodzakelijk is en wat de rol van de burger daarbij is.

Voor meer informatie over deze vragen en passende antwoorden, klik hier. De Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein kan worden gedownload vanaf de websites van KING en VNG.

Nieuwsflits: Decentralisaties en informatievoorziening2016-11-03T10:14:48+00:00