overheidsconsultancy-tekst

Adviseur

Ik ben een creatieve en spontane projectmanager en procesbegeleider. Met ruime ervaring in het vak heeft projecten managen weinig geheimen meer voor mij. Structureren, faseren, plannen opstellen, planningen maken, controleren, de opdrachtgever meenemen in het proces, een project manager moet deze zaken goed beheersen. Nog belangrijker is het, om mensen te kunnen motiveren, te zorgen dat iedereen het beste voor het team (en de opdracht) wil geven. Dat is voor mij elke keer weer een leuke uitdaging om voor elkaar te krijgen.

Vertrekpunt van mijn werkwijze is dat ik werk vanuit dat wat er al is, dat waar een organisatie waarde aan hecht. In plaats van te werken vanuit het probleem zoals we doorgaans doen, start ik bij de wens voor de toekomst en benut daarbij wat er al aanwezig is. Met oprechte interesse in de organisatie of opdrachtgever en het voortdurend stellen van vragen. Door te onderzoeken wat er al werkt, komt er verandering op gang.

Recent heb ik projecten uitgevoerd op het gebied van Passend Onderwijs, samenwerking jeugdzorg en onderwijs, meldcode huiselijk geweld, (generatieve) armoede, voor- en vroegschoolse educatie, harmonisatie van de kinderopvang. Daarnaast heb ik ruime ervaring als beleidsadviseur sociaal domein.

Maaike Luttik
Maaike LuttikAdviseur