overheidsconsultancy-tekst

Adviseur

Sinds 1 januari 2015 ziet het speelveld van gemeenten op het sociaal domein er geheel anders uit. Zeker op het terrein van het jeugdbeleid. Het is één van de meest fundamentele veranderingen die ik tijdens mijn loopbaan heb meegemaakt. Ik ben begonnen in het onderwijs en door mijn werk bij onder andere de Drentse Schooladviesdienst in gemeenteland terecht gekomen. Daar ben ik werkzaam geweest als projectleider van brede schoolontwikkelingen, het onderwijskansenbeleid en de transitie en transformatie van de jeugdzorg. Dat heeft mij enorm veel inhoudelijke, specifieke expertise op het terrein van onderwijs-en jeugdbeleid opgeleverd, wat mij als senior-adviseur bij Keizers & Visser goed van pas komt. De afgelopen jaren heb ik verschillende gemeenten met succes ondersteund bij de samenwerking tussen hen en huisartsen, waarbij de inzet van een POH-GGZ Jeugd in huisartspraktijen centraal stond.

De gemeente heeft een cruciale rol in de transformatie van de jeugdzorg. Met de ultieme kans om verschillende partijen echt beter met elkaar te laten samenwerken rondom kind en gezin. En met de mogelijkheid om te sturen op de kwaliteit van een samenhangende zorg voor jeugd.

Mijn kracht ligt in het met elkaar verbinden van verschillende (beleids-)domeinen en het bij elkaar brengen van partijen met tegengestelde belangen. Ik doe dat vanuit mijn brede ervaring in verschillende functies en bij diverse opdrachtgevers. Het vinden van praktische oplossingen die passen in de lokale situatie staat daarbij centraal. Ik denk graag met gemeenten mee over werkwijzen en sturingsmiddelen waarmee ondersteuning door specialistische zorg alleen nog wordt gegeven aan die jeugdigen die dat écht nodig hebben.

Bert Deuling
Bert DeulingAdviseur