overheidsconsultancy-tekst

Adviseur

Sinds 1 januari 2015 ziet het speelveld van gemeenten op het sociaal domein er geheel anders uit. Zeker op het terrein van het jeugdbeleid. Het is één van de meest fundamentele veranderingen die ik tijdens mijn loopbaan heb meegemaakt. Ik ben begonnen in het onderwijs en o.a. door mijn werk bij de Drentse Schooladvies en Begeleidingsdienst in gemeenteland terecht gekomen als o.a. projectleider van brede schoolontwikkelingen, het onderwijskansenbeleid en de transitie en transformatie van de jeugdzorg. Cruciaal voor de toenmalige veranderingen en voor de transformatie van de jeugdzorg nu is de regierol van de gemeente. Met de ultieme kans om verschillende partijen beter en op andere wijze met elkaar te laten samenwerken rondom kind en gezin. En met de mogelijkheid om te sturen op de kwaliteit van een samenhangende zorg voor jeugd.

Mijn kracht ligt in het met elkaar verbinden van beleidsterreinen en het bij elkaar brengen van partijen met tegengestelde belangen. Ik doe dat vanuit mijn brede ervaring in verschillende functies en bij diverse opdrachtgevers. Het vinden van praktische oplossingen die passen in de lokale situatie staat daarbij centraal. Ik denk graag met gemeenten mee over werkwijzen en sturingsmiddelen waarmee ondersteuning door specialistische zorg alleen nog wordt gegeven aan die jeugdigen die dat echt nodig hebben.

Bert Deuling
Bert DeulingAdviseur