overheidsconsultancy-tekst

Welkom

Kan de lokale overheid de uitvoering van al haar taken in de toekomst waarborgen en is dit nog betaalbaar? Kan een gemeente ook taken afstoten?
Kunnen gemeenten de drie transities – Jeugdzorg, Wmo / begeleiding AWBZ en de Participatiewet – aan zonder versobering?

Veel vragen! Wij kunnen er nog veel meer noemen.
Antwoorden hebben wij ook: voor iedere gemeente, op maat gesneden, passend en uitvoerbaar.

Actueel

Referenties

Beheer en exploitatie accommodatie

Bij een gemeente van ca. 32.500 inwoners speelde de vraag hoe het zwembad op een doeltreffende en doelmatige wijze beheerd en geëxploiteerd zou kunnen worden. Hiervoor hebben wij een onderzoek uitgevoerd volgens de methode van 'de Meetlat'.